Hva er frivilligbørs?

Frivilligbørs er en møteplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om samarbeid.

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Video om Frivilligbørs

Laget av Vestfold og Telemark fylkeskommune.


Eksempler på avtaler

 • Koret får låne øvingslokaler mot at de synger på julebordet til bedriften
 • Fotballklubben rydder skog mot at kommunen gruser opp banen
 • Velforening rydder ved sykehjemmet mot at sykehjemmet serverer mat og drikke under arbeidet
 • Interesseorganisasjon arrangeres temamøte mot at kommunen deltar med innlegg
 • Forening sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet

For lag og foreninger

 • Vis hva dere brenner for i lokal samfunnet
 • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere
 • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum
 • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt
 • Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte

For næringslivet

 • Bli med på et internasjonalt fenomen
 • La din bedrift bli mer synlig
 • Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet
 • Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med kommunen på en ny måte
 • Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring
 • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!

For det offentlige

 • Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.
 • Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.
 • Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.
 • Bidra til mer og bedre samspill på tvers.
 • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.
2024 © Hemne frivilligsentral